L’Ajuntament d’Inca hi és al costat dels col·lectius més afectats per la pandèmial. Així doncs treballa en el desenvolupament d’un pla de suport al teixit productiu del municipi amb un pressupost total de 600.000 euros. La finalitat d’aquesta iniciativa és contribuir en la reactivació econòmica del municipi i la recuperació de l’activitat comercial i empresarial, afectada per la crisi provocada per la Covid-19. 

D’aquesta manera el consistori inquer ha posat en marxa propostes per desenvolupar accions que permetin ajudar en la sostenibilitat financera dels autònoms i empresaris inquers i ajudar-los a recuperar la normalitat, una vegada superada la crisi sanitària. 

Pla reiniciam Inca

També ha activat un complet paquet de mesures fiscals, socials i econòmiques per reduir l’impacte de la pandèmia, en el marc del Pla Reiniciam Inca. 

Entre les ajudes implementades per ajudar a comerciants, restauradors i empresaris, destaca la derogació de l’ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires. D’aquesta manera, els bars, cafeteries i restaurants no hauran de pagar per les seves terrasses durant 2021.  

A més a més, el paquet de mesures adoptades inclou la reducció del rebut de fems a tots aquells locals i comerços que es veren afectats per les restriccions establertes durant el confinament i no pogueren desenvolupar la seva activitat durant l’estat d’alarma. 

D’altra banda, es va modificar també l’ordenança de gestió, recaptació i inspecció per tal de suspendre i flexibilitzar el cobrament de taxes i tributs municipals. “Estam en contacte continu amb autònoms, comerciats i empresaris per seguir de prop la seva situació i mantenir-nos al seu costat en aquests moments tan complicats», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Reforç de polítiques socials

Pel que fa al pla social, el batle Virgili Moreno assegura que «les necessitats bàsiques quedaran cobertes». Enguany està previst destinar el 20% del superàvit municipal a l’àrea de Serveis Socials, que també rebrà una partida de l’IMAS d’entre 130.000 i 150.000 euros. Aquest departament ha incorporat a dos treballadors socials més i ha duplicat l’atenció psicològica.

Augmenta el pressupost un 12,85% per fer front a la crisi

Per assumir els principals reptes derivats de la crisi sanitària i social de la Covid-19 augmenten enguany les partides de serveis socials, seguretat, neteja, foment de l’ocupació i ajudes a autònoms i empresaris. D’aquesta manera el pressupost general a l’any 2021 ascendeix a la quantitat total de 31.922.821,75 euros. Això suposa un increment del 12,85 % respecte al pressupost per a l’exercici 2020, que era de 28.288.602,90 euros. 

Així doncs, el pressupost de 2021 s’adapta a la nova situació arran de la pandèmia i garanteix el benestar de tots. Per tot això, la partida per a Serveis Socials ascendeix a 2.135.273,22 euros. 

Pel que fa a les inversions, s’incrementa amb un pressupost de més de 3 milions. La inversió més important és l’obra de la Plaça del Mercat, que connectarà el centre de la ciutat amb el nucli antic, per un import previst per l’any 2021 d’1.100.000 euros. Igualment, el pressupost de 2021 preveu també una partida de 5,1 milions per a la construcció d’un nou CEIP d’Inca, assolint d’aquesta manera una demanda històrica.