Vull aprofitar l’aniversari del nostre Estatut d’autonomia per reivindicar afecte per la democràcia, que s’enfronta, en massa indrets del món, a adversitats procedents dels propis processos representatius. Cal demanar estima i respecte pel marc jurídic i per les institucions, entendre que són de tots, que no se’n pot fer un mal ús, i que és necessari aplicar reformes per a la seva millora i actualització.

Una reforma en aquest sentit és avançar en la cultura federal -a Espanya i a Europa- pel que significa de millora de la participació, de la col·laboració, del joc de pesos i contrapesos i de la rendició de comptes. Aquesta cultura es basa en la confiança, en el pacte i en la fraternitat, per afrontar la complexitat política i social i els enormes reptes globals. Es tracta d’una aposta per la unió -tot respectant la diversitat-, per la proximitat i per la prudència en la conducció de les relacions, molt adequada atesa la polarització existent, que vessa de maximalismes i retxes vermelles, i exigeix dosis ingents de moderació i humilitat.

Són massa els qui només escolten els qui pensen com ells, incapaços de sentir la més lleugera empatia cap el pensament diferent; solen ser els mateixos que consideren el pacte com una inadmissible traïció. El bon funcionament de la democràcia reclama, com expliquen Steven Levistsky i Daniel Ziblat -autors de Cómo mueren las democracias- tolerància mútua i contenció institucional.  

Ara més que mai necessitam mesura, sana rivalitat i consensos. Ho exigeix la lluita contra una pandèmia que deixa milers de morts i una economia devastada, en uns moments en què molts encara no s’havien recuperat de la crisi del 2008, filla de l’ultraliberalisme que escampà desregulació, individualisme i desigualtat, enemics íntims de la democràcia. La història és clara a aquest efecte: la incertesa econòmica és un drama humà i un camp adobat per als populismes i la desafecció democràtica. 

Brufem l’Estatut creant cohesió social i lluitant amb les institucions democràtiques contra tanta adversitat, i dissenyem camins socialment, econòmicament i mediambientalment sostenibles.