Com es troba actualment l’àrea de Serveis Socials?

L’Àrea de Serveis Socials ha sofert un augment de devers quatre-cents expedients des del març, famílies que se sumen a les ja ateses anteriorment, de manera que se’n superen les dues mil. És per això que des de les primeres setmanes es va reforçar l’àrea en tots els sentits, es van posar en marxa noves iniciatives, nous projectes, es va augmentar la partida econòmica destinada a ajudes, es varen adaptar prestacions d’altres Administracions, es va reforçar equip professional i es va crear el Punt d’Informació Únic.

Què estau fent per ajudar les persones que més pateixen la crisi generada per la covid-19?

L’increment de valoracions, d’ajudes, l’augment de derivacions a entitats que es dediquen a la cobertura de necessitats com, per exemple, l’alimentació, la tramitació de rendes socials garantides i/o rendes mínimes d’inserció són clau per donar continuïtat a la cobertura integral de les necessitats bàsiques de forma àgil i eficient. Donam especial importància al fet de mantenir una coordinació estreta amb entitats socials i altres Administracions. També vàrem posar en marxa targetes per a productes bàsics perquè les persones puguin accedir a productes com aliments, productes de farmàcia o d’higiene.

Heu posat en marxa algun nou servei per atendre totes les peticions i consultes?

Sí, la posada en marxa del Punt d’Informació Únic (PIU) que informa, assessora i dona suport en la resolució de dubtes i en la derivació als serveis idonis davant la necessitat presentada han suposat un avantatge en l’agilitat de resposta. El PIU atén demandes de tota índole: socials, emocionals, informatives sobre ajudes per autònoms, en educació, d’habitatge, etc. a les quals es pot acollir la persona que fa la consulta. Així mateix, hem iniciat nous projectes per donar suport emocional especialment amb els adolescents després del confinament, projectes comunitaris d’oci saludable i integració adaptats a la nova situació.

Hi ha hagut un augment de recursos?

Sí, com he comentat, s’han reforçat tant els recursos econòmics com els humans. En el seu moment, les diferents àrees de l’Ajuntament varen reestructurar el seu pressupost per destinar més recursos econòmics a Serveis Socials. A més a més, s’han activat serveis, iniciatives i nous projectes sempre amb l’objectiu que les persones puguin continuar amb les necessitats bàsiques cobertes.