Cap a on estau adreçant els ajuts en temes socials?

Primer de tot vull destacar la importància de la proximitat dels serveis comunitaris bàsics i de comptar amb una xarxa d’entitats veïnals i de voluntaris. Els nostres serveis socials estan mancomunats i tenim els recursos compartits amb altres municipis, però cal destacar la gran tasca que han fet i encara fan la treballadora social i l’educadora amb totes les famílies vulnerables durant aquesta crisi generada per la covid-19.

S’han incrementat aproximadament en un 70% les ajudes i prestacions complementàries destinades a cobrir les necessitats bàsiques de convivència com per exemple, les ajudes per a lloguers o pagament d’hipoteques, menjar a domicili, subministrament d’aliments i la tramitació de prestacions com la RESOGA o l’Ingrés Mínim Vigtal. També ha estat necessari donar un suport psicològic sobretot a les famílies noves que mai no havien anat a cercar aliments o no havien acudit mai als serveis socials.   

Quines iniciatives ha realitzat aquesta xarxa d’entitat i voluntaris?

La peculiaritat del nostre municipi, que té més de 6.000 habitants i un alt índex de població disseminada a fora vila, ha fet que fos més complex poder arribar a tothom. Però gràcies sobretot a Protecció Civil i a les entitats veïnals com Algaida Solidari o Algaida Jove, l’Ajuntament d’Algaida va poder fer arribar les ajudes i distribuir la compra d’alimentació o de farmàcia durant el confinament.

Alguna altra iniciativa?

Vull destacar la importància de dignificar els serveis i posar més recursos a partir de la implantació de la targeta moneder Visa-Covid per facilitar la compra a qualsevol establiment d’alimentació del municipi. A més, des de l’equip de govern hem fet feina per augmentar les partides d’assistència social primària (part destinada a Serveis Socials) en 50.000 euros, per fer front a la gran quantitat de despeses que s’estan produint.  

Bona mostra de la implicació dels voluntaris és la recollida d’aliments d’Artstukada Solidària, que va recaptar prop de 200 quilograms d’aliments i 250 euros per a destinar a les famílies més necessitades del municipii a les més afectades per la pandèmia de la covid-19.