L’Ajuntament va posar en marxa, arran de la pandèmia, el programa Alaró Reviu!. Quins n’han estat els resultats? 

Es varen posar en marxa iniciatives que afavoreixen, per una banda, les persones i, per altra, els empresaris del nostre municipi. En el cas dels negocis, s’ha prorrogat el contracte amb els arquitectes per poder tramitar les llicències perquè així picapedres, fusters, fontaners, també puguin exercir la seva feina. Per altra banda, en el cas de la restauració, vàrem deixar més espai per a les terrasses. En el cas dels Serveis Socials, hem incentivat que els doblers que es gasten per donar aliments als més desfavorits es quedi a Alaró ja sigui a través del fons o a través de les botigues perquè els donam per gastar als forns i als petits comerços del nostre poble.   

Teniu previst augmentar la partida de Serveis Socials per ajudar els més necessitats l’any vinent? Cap a on aniran?

Hi destinarem els fons que faci falta. Aniran a cobrir les despeses que siguin necessàries en aquest moment ja siguin lloguers, aliments, com subministraments. Sempre seguint el criteri tècnic dels treballadors socials del nostre Ajuntament.  

Quines accions dureu a terme per promoure l’activitat als comerços i fer costat els empresaris?

Preparam una campanya de consum de producte local del nostre municipi per Nadal i hem posat en marxa, com cada any, Cuina amb Bolets, un programa amb el qual durant deu dies els negocis d’Alaró preparen plats amb bolets. Es dona difusió d’aquestes activitats a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació,  

Què és allò que més demanen els veïns d’Alaró durant aquesta crisi? 

Principalment informació sobre les mesures que s’han aplicat i intentam donar-ne resposta perquè entenem que és l’Administració més propera la que ho ha de fer. Moltes de vegades ens trobam que la informació que ens arriba del Govern és minsa o només ens arriba a través del BOIB. 

Per fer front els efectes de la crisi, quines seran les accions prioritàries a la gestió municipal?

Bàsicament, per una banda, seran mantenir les ajudes socials i, per altra banda, incentivar el consum tant de les persones del nostre municipi com que l’Ajuntamtent no aturi en cap moment i segueixi amb els seus projectes i, a la vegada, continui el moviment de l’economia. Per tant, seguim amb dos eixos. Primer, persones, serveis socials, ajudes. Segon, economia donant resposta a les necessitats que tenen les nostres empreses. 

En matèria educativa i cultural, quines mesures prendreu per encarar la pandèmia? 

Hen intentat que no hi hagi cap cap de setmana sense activitat cultural. A les nostres entitats, els hem garantit totes les ajudes que tenien abans de la pandèmia. En matèria educativa, s‘han dotat els centres educatius de més espai. El públic, diposa del Casal de Cultura per ampliar les aules, i el concertat pot ocupar el parc públic per fer els esplais i els descansos. A més, s’ha ampliat el personal de neteja dels centres educatius, esportius i culturals perquè s’hi continuïn duent a terme les activitats.