L’Ajuntament d’Inca està aprovant mesures efectives per fer front als efectes negatius provocats per la pandèmia. Segons apunta el batle, Virgilio Moreno, «Estam destinat tots els nostres recursos humans, materials i econòmics per intentar pal·liar la situació provocada per la lluita contra el covid-19. Especialment, els nostres esforços es focalitzen en l’Àrea de Serveis Socials, ja que no volem deixar a ningú enrere». 

D’aquesta manera, durant el 2021, els taxis i quioscos de la capital del Raiguer no hauran de pagar la taxa municipal per ocupació de la via pública. Així mateix, durant aquest any 2020, el consistori inquer retornarà també la quantitat proporcional del tribut al període en què no hagin pogut desenvolupar la seva activitat. Tampoc no cobrarà les terrasses als bars i descomptarà els fems als comerços. El paquet de mesures inclou també la reducció del rebut de fems a tots aquells locals i comerços que s’hagin vist afectats per les restriccions establertes durant el confinament i no hagin pogut desenvolupar la seva activitat. Quant a l’aigua, s’ha ampliat fins a quatre mesos el període voluntari de pagament dels rebuts.A més a més, l’Ajuntament d’Inca ha modificat l’Ordenança de gestió, recaptació i inspecció per tal de reduir l’import mínim per fraccionar un deute o rebut, que ha passa dels 100 euros als 30 euros. Tampoc no hi haurà interessos de demora en els ajornaments i fraccionaments dels rebuts fins a dotze mesos, amb la finalitat d’ampliar els terminis per poder fer front al deute. S’ha ampliat també l’import pel qual es necessita garantia a 18.000 €.

«Des del primer dia que es va decretar l’estat d’alarma, des de l’Ajuntament estam treballant per definir un important paquet de mesures per ajudar a pal·liar els efectes econòmics generats per aquesta pandèmia. No escatimarem esforços i destinarem tots els recursos al nostre abast per ajudar a tots els inquers i inqueres. Una de les nostres prioritats és protegir el teixit productiu i social per minimitzar l’impacte econòmic i aconseguir així una ràpida recuperació, una vegada supera la crisi», afegeix Moreno.

Bona mostra d’això és la partida d’aproximadament 450.000 euros a l’Àrea de Serveis Socials amb la finalitat d’ajudar les famílies en situació vulnerable i amb menys recursos, davant la crisi provocada per la covid-19. La gran majoria d’aquests doblers provenen del superàvit municipal del 2019 i la resta de les ajudes del Consell de Mallorca per finançar polítiques socials i fer front a les necessitats derivades del coronavirus.

També és important remarcar, en aquest sentit, l’adhesió de la capital del Raiguer a la convocatòria del Govern de les Illes Balears d’ajudes extraordinàries per a persones treballadores autònomes. D’aquesta manera, Inca disposarà de 326.944 euros a repartir en ajudes no retornables, que podran beneficiar a totes les persones autònomes del municipi.

A més, l’Ajuntament d’Inca, de la mà d’inca.propdetu.com, ha posat en marxa una nova iniciativa per impulsar el marketplace de comerç local i promocionar les botigues de proximitat. Així doncs, durant les pròximes setmanes se sortejaran 10 vals regal per valor de 50 euros, que es podran gastar en els diferents establiments del municipi que són membres d’aquesta plataforma digital.