Com viu Ariany aquest temps de crisi sanitària i econòmica?

Pens que, com la resta de pobles de les Illes Balears, estam vivint aquesta situació amb preocupació, amb incertesa i amb l’esperança posada amb les futures vacunes, que pareixen ja properes, per tornar a la vida normal, tant a nivell social, sanitari com econòmic. Vivim amb responsabilitat, respecte i amb preocupació aquest afer perquè aquest virus no es descontroli dins el nostre poble i pugui afectar les persones de risc i majors. Per aquesta raó, feim desinfeccions puntuals diàriament, als punts de més concurrència de gent, i dues vegades per setmana per tot el poble de forma general.

Heu posat en marxa ajuts per als arianyers i a les arianyeres, en quins perfils s’adrecen?

Tenim clar que la pandèmia, d’una forma a l’altra, ens ha afectat a tots. Per aquesta raó, hem tret una ajuda molt important per al nostre poble, en la qual intentam arribar a tots els perfils de població i que està dotada pressupostàriament amb 108.000 euros. 

Hem de pensar que és una ajuda inèdita per a Ariany, i que hem fet un esforç molt important tant en l’àmbit econòmic, perquè està plenament dotada amb recursos propis d’aquest Ajuntament, com en l’àmbit jurídic, ja que és una ajuda innovadora que ha hagut d’estar avalada pels nostres serveis jurídics, fet que ens omple d’orgull perquè veim que hi altres pobles que estan intentant crear ajudes similars per l’any que ve. Precisament, aquesta ajuda s’estableix en funció del cost de l’IBI i pot arribar fins al 40% del que s’ha pagat d’aquest impost. Esperam que aquesta ajuda serveixi per superar millor aquesta crisi pandèmica que estam patint i, a la vegada, que tinguin més recursos per poder consumir en el producte local, tant de serveis com industrials. D’aquesta forma enfortirem el nostre teixit empresarial i farem de cada dia Ariany un poble més gran.

També heu engegat accions per als més desfavorits del municipi, quines?

Per altra banda, hem habilitat una partida d’aproximadament 10.000 euros per a la gent més desfavorida. Per poder-los oferir ajudes de primera necessitat, com per exemple, targetes moneder per poder anar a comprar als comerços del poble. I per poder-los ajudar a adquirir els productes bàsics per garantir-los una vida digna.

De quina manera estau fomentant el consum local?

Estam intentant fomentar el consum local precisament amb aquesta ajuda i amb campanyes que el promoguin i el reforcin.