L’Ajuntament de Santanyí ha aprovat aquest mes de novembre una sèrie de decisions per intentar millorar la situació de les famílies i empreses del municipi. La primera decisió que ha tirant endavant ha estat la de modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2020 per incloure una nova línia d’ajudes extraordinàries per contribuir a suavitzar els efectes de la crisi sanitària, econòmica i socials, derivats de la pandèmia de la covid-19. Com ja s’havia anunciat, es destinarà, del romanent de tresoreria de l’any 2019, 1,1 milions d’euros al teixit productiu empresarial del terme. Maria Pons, batlessa de Santanyí, va explica que “els autònoms, els negocis i els treballadors per compte propi vinculats d’una manera o altra al sector turístic, no tenen liquiditat. Són el motor del nostre municipi, i si no els ajudam des de les institucions públiques no es tornaran a posar en marxa”.

Reducció de la taxa de fems per al 2021

Una altra mesura aprovada per l’Ajuntament de Santanyí és la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa de recollida i eliminació de fems per a l’exercici 2021, que la redueix un 13,9%. Maria Monserrat, regidora d’Hisenda, explica que en el 2020 les despeses en aquest concepte s’han vist disminuïdes considerablement, la qual cosa ha donat lloc a un superàvit que es vol traslladar i repercutir en les tarifes d’aquesta taxa per a l’exercici 2021. «Una vegada determinat quin és aquest superàvit amb un estudi tècnic i econòmic, resulta ser del 13,9%, el qual repercutirà amb una disminució de les tarifes d’aquesta taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems per a l’exercici 2021».

Rebaixa de l’IBI i altres mesures socials

L’equip de govern, també ha estudiat una rebaixa de l’impost de béns immobles (IBI) per al 2021, en funció del pressupost municipal que s’està confeccionant per l’any que ve. D’aquesta manera, tots els propietaris del terme veurien reduïda la pressió fiscal, i disposarien de més flexibilitat econòmica. 

Cal recordar que el ple de l’Ajuntament de Santanyí ja va destinar 420.000 al Departament de Serveis Socials a l’inici de la crisi provocada per la covid-19, com també un segon paquet de mesures que va suposar la suspensió de la taxa d’ocupació de la via pública, que es va traduir en deixar d’ingressar 260.000 euros, com també una línia de subvencions de 150.000 euros per ajudar els comerços per a la compra de material higiènic i sanitari. 

De la mateixa manera, també es va aprovar un reglament especial per al fraccionament i ajornament de tots els impostos municipals en els pròxims anys.