Com està vivint Costitx aquest temps de coronavirus?

Com tothom, amb un cert desconcert i amb preocupació per la salut dels que estimam i per l’economia, que tant influeix en el nostre benestar social. No ens havia passat mai haver de tenir instal·lacions tancades, haver de limitar el nombre de persones amb què ens relacionam, etc.

Una de les mesures destacades que heu fet ha estat ajudar els estudiants, de quina manera?

Era un dels objectius clars de l’equip de Govern per a aquesta legislatura: un ajut universal per a tots els estudiants del nostre municipi, de 0 a 30 anys, compatibles amb les les beques i ajuts existents. Enguany, ja hem fet la segona convocatòria i, per mor de la crisi dela covid, ha estat més dotada que l’any passat, esperam que sigui un suport útil a les famílies.

També heu aportat més productes al banc d’aliments? Per què? N’ha augmentat la demanda?

Sí, ni en l’anterior crisi havíem vist una situació així. Tenim els Serveis Socials amb la Mancomunitat Pla de Mallorca, i amb el Banc d’aliments solia bastar. Enguany, des de l’Ajuntament, hem hagut de fer una compra important d’aliments als comerços del poble perquè la treballadora social en fes el repartiment previst. 

La gent ha d’entendre que, a més de la salut, del seu compromís o no en la lluita contra el virus en depèn el benestar de tantes famílies que no han pogut fer feina com solien fer i que és imprescindible que puguin tornar al seu lloc de feina com abans millor.

Quines altres accions estau fent a Costitx?

Hem intentat ajudar els comerços que varen haver de tancar amb una línia d’ajuts econòmics, que sabem que no compon la situació, però que pot haver estat un petit costat en aquesta situació que vivim. Als moments més durs del confinament, vàrem donar guants i hidroalcohol als comerços d’alimentació per evitar el contagi per contacte. També hem fet arribar hidroalcohol i mascaretes a les famílies que ens ho han sol·licitat, especialment a la gent major i als infants, que hem fet una doble passada. 

Hi voleu afegir res pus? 

Que amb les línies de subvenció del Consell, del Govern i amb l’ús de part del nostre superàvit, esperam escometre obres de profit per al poble, sobretot les d’aïllament tèrmic, les de plaques solars i millora en l’eficiència de l’enllumenat públic, que puguin dur un estalvi energètic i econòmic per al municipi. També determinades obres que ens ajudin a embellir el poble o que millorin la mobilitat de vianants. No podem oblidar la intenció de crear ajuts per a particulars que voldran invertir en eficiència energètica, renovables i/o patrimoni privat catalogat. En resum, obres i accions que aportin un benefici a la població i que contribueixin a dinamitzar l’economia local.