Quines seran les prioritats en gestió municipal per adaptar-se als efectes de la pandèmia? 

El dia a dia, el suport a la gent més necessitada, continuar amb els projectes que estiguin iniciats, treballar en temes mediambientals i amb temes patrimonials, i reiniciar les activitats culturals amb la mesura de les possibilitats, sempre complint amb la legislació pertinent de cada moment. 

El Consistori ha rebut més peticions de suport social? Teniu previst augmentar les ajudes per als més vulnerables?

S’han rebut més peticions. Hem hagut de fer modificacions a la partida destinada a suport social. De cara a l’any que ve, seguirem augmentant aquesta partida per ajudar als més necessitats. S’ha contractat a una treballadora social més, s’ha creat un borsí de treballadores familiars i s’ha reforçat la tasca amb una educadora familiar.

Els ingressos seran menors i les despeses augmentaran. Com seran els pressuposts davant la crisi social i econòmica?

Seran uns pressuposts que aniran destinats bàsicament al dia a dia i al suport de les persones. 

L’Ajuntament té un pla de reactivació econòmica? El podeu descriure?

Encara que la competència no és municipal, feim passes per donar suport a les demandes econòmiques i socials del nostre municipi. Ho feim a través de la contractació d’una AODL (agent d’ocupació i desenvolupament local) per ajudar a dinamitzar, formar i donar a conèixer els ajuts dels quals disposen les diferents institucions i a la tramitació per obtenir-los. També ho feim amb la contractació de nous tècnics i l’aplicació de nous sistemes de treballar per agilitzar l’obtenció de les llicències d’activitats i obres. 

Heu desenvolupat incentius per als comerciants afectats per la crisi?

Durant el confinament, els comerciants quedaren exempts del pagament dels tributs per ocupar de via pública, els usuaris de l’escoleta municipal exempts del pagament de la quota mensual i els mercaders del divendres exempts de pagar el seu tribut. 

Quines són les principals peticions dels veïnats davant aquesta situació?

Els serveis bàsics municipals (neteja, enllumenat...), ajudes econòmiques per a lloguer, alimentació, electricitat, etc.