Petra ha engegat un ambiciós pla de promoció, per què ara?

Hem de promocionar el nostre poble. La millor manera, en aquesta situació de covid-19, és a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació com el vostre. Per això, entre altres coses, hem activat la web Visitpetramallorca.com hem millorat la presència a Facebook, Instagram i Twitter. La nostre app ajpetra.net també fa arribar les notícies de primera ma a tots els usuaris.  

Quines accions en matèria social estau duent a terme?

Hem previst 70.000 € d’ajuda directa a les famílies més necessitades dins el pressupost de 2021. Les bases sortiran a començament d’any. L’acció social a Petra es fa sobretot a través de la Mancomunitat del Pla. El grup d’acció social Càritas de Petra rep tot el nostre suport, s’ha doblat l’ajuda habitual, per complementar les tasques conjuntament amb els serveis socials.  

I per ajudar els autònoms i el comerç local?

També hem previst al pressupost una ajuda de 70.000 euros per a autònoms i empresaris de Petra. Això, combinat amb la promoció del nostre poble i dels nostres productes esperam que serveixi per sortir al més aviat possible de la situació econòmica generada per aquesta pandèmia.

També estau apostant per la cultura segura? Com i per què?

Tenim un teatre que fa les funcions de coordinar quasi tota l’acció cultural del nostre poble. Per això, acabam de crear l’Organisme Autònom Fundació Teatre i Acció Sociocultural de Petra. Mentre la normativa ens ho permeti continuarem animant a consumir cultura, o bé al teatre, o bé a través de qualsevol de les moltes associacions esportives i culturals del nostre poble.

Quines altres accions dureu a terme per frenar els aspectes negatius 

La millor manera de frenar els aspectes negatius és, en primer lloc, animar a seguir les normatives sanitàries. Ser solidaris amb la gent més necessitada. Si és necessari, tornar activar el grup de voluntaris per desinfectar el nostre municipi, cosa que creim que ha ajudat a la poca incidència del virus al nostre poble.