El Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) va aprovar dijous l’adjudicació del contracte d’obres de dos grans projectes: l’eliminació del pas a nivell de sa Farinera per un import d’1.431.334,28 euros i la construcció del punt d’avançament i estacionament de tren (PAET) entre Sineu i Petra per un import de 2.104.045,96 €.

El pas a nivell de vehicles i vianants està ubicat al carrer de sa Farinera, en el punt quilomètric 4,2 de la línia de tren Palma-Inca. Les obres consistiran a substituir l’actual pas a nivell per un pas inferior (davall les vies) per a vianants en aquest mateix punt i per un pas elevat (un pont) sobre el torrent de Coanegra, a l’altura dels carrers d’es Canyar i es Verderol, perquè circulin els vehicles. Aquest pont comunicarà directament les urbanitzacions d’es Pont d’Inca i sa Cabana, sent l’alternativa al pas actual per al trànsit rodat.

L’objectiu és mantenir la connectivitat actual dels nuclis d’es Pont d’Inca i sa Cabana però amb una major seguretat, tant per als vehicles com per als vianants i per a la circulació ferroviària.

SFM assumeix el cost total del projecte, però s’hi recullen propostes de l’Ajuntament de Marratxí i, d’aquesta manera, el pont que es construirà sobre el torrent de Coanegra, que tindrà 30 metres de longitud, incorporarà un carril bici de 2 metres d’amplària. 

També, d’acord amb l’Ajuntament de Marratxí, en l’execució del pas inferior es crearà una plaça contínua al carrer de sa Farinera a banda i banda del pas. El termini d’execució de les obres és de vuit mesos.

Per una altra banda, el consell d’administració de SFM també va aprovar l’adjudicació de les obres del punt d’avançament i estacionament de tren en la línia ferroviària entre l’estació d’enllaç i la de Manacor. S’han adjudicat les obres per un import total de 2,1 milions d’euros, i està previst que comencin el proper mes de gener, amb un termini d’execució de sis mesos.

La construcció del PAET permetrà obtenir millores en l’explotació del servei, en el seu manteniment i preparar la línia per a un increment de freqüències que podran passar a ser cada 40 minuts.