Com farà front el Consistori a l’augment de la demanda d’ajudes socials?

El primer que ha fet l’Ajuntament ha estat reformular el pressupost 2020 per destinar doblers a ajudes a la família o crear noves ajudes com les del fems o per ajudar els estudiants en la compra d’aparells informàtics. En el pressupost, que es presenta al plenari del dia 23 de novembre, la partida d’ajudes a famílies s’ha augmentat un 55% i la partida d’Aprèn i Enganxa (un programa de reforç escolar) també ha augmentat un 50%. 

De quina manera afectarà la crisi derivada de la pandèmia als pressuposts del proper any?

Principalment afectarà amb la disminució de les partides de festes i fires i es reforçaran les partides d’ajudes a famílies, com ajudes per al lloguer a joves menors de 35 anys o a persones amb necessitats. Per altra banda, també es reforcen les partides de neteja i de material de desinfecció. S’ha de dir que respecte l’any passat el pressupost té un 20% menys d’ingressos. 

Quines seran les prioritats en matèria de gestió?

Poder arribar a totes les persones amb necessitats i poder ajudar els comerços, autònoms i empreses de Llubí. Seguir programant actes culturals amb totes les mesures per poder donar, per una banda, suport a tot el món cultural i, per l’altra, poder oferir al poble actes i esdeveniments amb totes les garanties sanitàries. Amb tema d’inversions del començament de legislatura, prevèiem acabar la nova escoleta de 0 a 3 anys, que és a punt de concloure, com també acabar els projectes de millora de l’enllumenat públic i de les pluvials. 

Quin tipus d’incentius i mesures aplicareu per donar suport als comerciants?

El primer que vàrem fer va ser crear un grup de difusió entre tots els comerços, empreses i autònoms en què s’informava de tota la normativa i ajudes que posaven en marxa totes les Administracions. S’ha col·laborat amb una ajuda del Govern i del Consell per als autònoms amb un import de 15.000 euros que, possiblement, s’ampliarà amb 11.000 euros més, per donar cobertura a totes les persones que ho han sol·licitat. S’han elaborat uns vídeos que promocionen el comerç, el turisme i la indústria de Llubí. Aquests vídeos s’han penjat al web. S’ha bonificat amb un 20% el rebut dels fems a totes les empreses, comerços i habitatges turístics que varen tancar el temps del confinament. S’han ampliat i bonificat les terrasses dels bars i restaurants.

El Consistori té un pla de reactivació econòmica per als propers mesos? 

És la nostra intenció, sempre dins les nostres possibilitats, crear diversos paquets de mesures destinats a les empreses i comerços locals amb ajudes directes i promoció de la compra de proximitat. Per a la població en general, cursos, tallers i ajudes per ampliar coneixements i poder optar a altres ofertes de feina. I per a la població en situació de risc, una política de seguiment proper, com hem fet fins ara, per no deixar ningú enrere, incentivant-ne la motivació i el creixement personal perquè no derivin en una situació de difícil retorn. Bàsicament intentar anar tots a l’una, fer pinya, i així, amb sentiment de poble, sortir-nos-en plegats.