Quins sectors de Santa Margalida són els més afectats per la pandèmia de la covid-19?

Tots sense excepció. La pandèmia ha afectat greument el sector turístic tant empresaris grans com petits, al sector comercial, als autònoms i als treballadors.

Què estau fent per ajudar la gent en matèria de serveis socials?

Enguany, hem duplicat la partida econòmica destinada a ajudes de serveis socials, a més hem contractat a tres noves treballadores socials per agilitzar tot el tema d’ajudes. També he de dir que abans ateníem devers 350 famílies amb el banc d’aliments i en aquest moment hem passat a atendre unes 1.500 famílies amb el consegüent increment de despesa. 

Els autònoms i els comerços també ho passen malament, heu engegat mesures per a aquests col·lectius?

Des de l’Ajuntament de Santa Margalida, hem posat en marxa accions perquè el sector de restauració pugui atendre millor els seus clients i minimitzar el sostre de les restriccions d’espai imposades pel Govern de les Illes Balears arran de la pandèmia. Es pot incrementar l’ús d’espai públic per col·locar taules i cadires sense que això suposi un augment addicional de taxes. A més, la taxa de fems i d’escombraries de mercats, de restauració i hotels es reduirà per al 2020 gairebé un 30%, també es reduirà un 30% la taxa de mercats.

També heu posat en marxa obres noves...

Pensam que per minimitzar els efectes de la covid-19 el que cal fer des de l’Ajuntament és agilitzar totes les llicències d’obra sol·licitades pel sector privat i també promoure obra pública. Per a això, tenim previst en breu començar les obres de millora de l’entrada a Can Picafort per Son Bauló, les obres de la piscina municipal climatitzada i millora de la zona esportiva de Can Picafort, el projecte de ruta senderista i ambiental en què hi col·labora el Govern central, la zona de Son Mas a Santa Margalida, canvi total de les canonades d’aigua potable de Santa Margalida i diversos projectes de canvi de lluminàries convencionals a lluminàries LED tant a Son Serra, Can Picafort i Santa Margarita per millorar l’eficiència energètica. Esperam també que l’any que ve puguem posar en marxa les obres i instal·lacions necessàries per millorar la qualitat de l’aigua potable. 

Com fomentau l’ocupació pública al municipi?

L’única manera de fomentar l’ocupació pública en el municipi és a través d’obra pública. La nostra idea és utilitzar una part dels famosos romanents per a aquesta finalitat, és a dir, possibilitar obres públiques que millorin la qualitat de vida dels ciutadans ia més crear llocs de treball per a la gent de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra de Marina.

Un desig per al 2021?

Que tornem a la normalitat i aprenguem que s’han de prendre mesures per millorar el sector turístic i no per fotre’l. Sense turistes a Mallorca no s’hi podrà viure.