Les energies renovables són el futur, però implantar-les també afecta el paisatge, en alguns casos el pot canviar d’una manera terrible. Jordi Quer, especialista en energies renovables i eficiència energètica, explica què s’hi pot fer, com per exemple, crear barreres vegetals, permetre la pastura d’ovelles entre fileres de plaques, entre altres mesures. 

Realment estam avançant en la implantació d’energies renovables?

 Sí, i tant. Les renovables són una realitat ara! Les tecnologies han evolucionat molt ràpidament i se n’han abaratit els costos. Ja no només és qüestió de generar energia neta, sinó que ara ja són la millor opció i la manera més econòmica de generar energia.

A molts països europeus del nord, podem observar com moltíssimes cases particulars tenen plaques solars a la teulada o al terrat, ben diferent del que passa a Mallorca, en què fallam?

Cada vegada ho veurem més aquí, estam avançant molt en aquesta qüestió. Perquè us feu una idea, la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern balear ha donat subvenció a més de 800 particulars i empreses per posar instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. Partim de molt enrere, però evolucionarem aviat. No obstant això, encara falta una mica de pedagogia, que la gent sàpiga que és una alternativa legal, fàcil d’instal·lar i econòmicament rendible. Ara podem produir la nostra electricitat solar a la teulada de casa nostra, o de la comunitat de veïns, de manera completament legal i sense impostos per generar-la.

Tot i això, la instal·lació de plaques solars i els aerogeneradors elèctrics suposen un impacte en el paisatge... Creis que s’avançarà cap a sistemes més integrats en la natura o sempre serà l’assignatura pendent? 

 Sens dubte és el gran debat de les renovables, especialment per l’energia solar a gran escala i l’eòlica. Cal mirar cada cas en concret, i sobretot cal triar bé els emplaçaments i avaluar l’impacte que genera sobre l’entorn i el paisatge. No tot s’hi val, no tots els parcs solars són iguals. Una vegada seleccionada la finca adient, és molt important la bona praxi dels promotors i dels projectistes en l’aplicació de mesures correctores i integradores, com per exemple, emprar estructures de l’altura adequada, crear barreres vegetals, permetre la pastura d’ovelles entre fileres de plaques, etc. S’està evolucionant en la integració, panells de colors que ajuden a mimetitzar-se amb el paisatge, o sistemes agrofotovoltaics que permeten el cultiu a sota de les plaques fotovoltaiques o que les integren en els hivernacles.

«És molt important la bona praxi dels promotors per aplicar mesures correctores i integradores en el paisatge»

També cal pensar en les conseqüències de no apostar per les renovables?

 Així és. El canvi climàtic és una realitat, i la generació elèctrica és un dels principals emissors de gasos de l’efecte hivernacle. La llei de canvi climàtic i transició energètica exigeix, per al 2030 a les Illes Balears, una aportació de les energies renovables del 35% del consum total d’energia. Per aconseguir aquestes xifres, cal emprar les cobertes de ca nostra, de les indústries, dels aparcaments, però tot això no és suficient i, malauradament, necessitam implantar-les en sòl rústic. Repetesc, cal triar bé i cal fer-ho bé.

Els habitatges nous són eficients energèticament, la passa següent és incentivar-ne l’eficiència als que ja estan construïts i als edificis públics?

Els habitatges nous són molt més eficients que els que es feien abans, principalment perquè la reglamentació es cada dia més exigent. El motiu és que la tecnologia ha evolucionat molt i els arquitectes i enginyers som cada dia més conscients a l’hora de dissenyar-los.

Millorar les característiques constructives i de l’aïllament de l’edifici perquè consumeixi menys energia, és la part més difícil d’aconseguir. Millorar l’eficiència dels equipaments és relativament fàcil, la mera substitució de la il·luminació, els equips de climatització i ventilació per altres de tecnologia moderna més eficients, i incorporar energies renovables com són la solar fotovoltaica, suposa una gran millora en el balanç d’emissions de l’edifici. Un exemple proper seria el projecte que hem dut a terme per remodelar les piscines de Son Hugo (Palma), que són unes grans consumidores d’energia; hi hem incorporat energia solar fotovoltaica, climatització eficient, geotèrmia i biomassa. Amb això aconseguirem un balanç del 80% d’energia tèrmica renovable i només caldrà un 20% de consum d’energia fòssil. Ara se n’estan executant les obres i esperam que a començament d’any es puguin posar en funcionament. . 

L’empresa privada és cada cop més eficient energèticament? 

Eficiència és economia. Gastar més energia de la que toca, és castigar el balanç econòmic de l’empresa. Instal·lar sistemes solars fotovoltaics en una nau que té un elevat consum d’energia elèctrica, és una inversió amb una rendibilitat que supera el 15%. Cal dir res més?

Quins sectors mostren més interès per implementar energies renovables i, alhora, per ser més eficients? 

Com he comentat, crec que l’interès comença a venir de totes bandes, des del particular fins a les indústries hoteleres i el sector públic. Les empreses elèctriques i els sectors energètics convencionals tampoc no es poden permetre perdre el tren de les renovables.

Els motius ambientals s’han vist reforçats amb la viabilitat econòmica de les inversions, ja sigui a escala domèstica com a escala d’un gran parc solar. L’energia més econòmica és la que noes consumeix, això és eficiència. I de l’energia que consumim, l’energia solar fotovoltaica és la font energètica més econòmica que hi ha.

Quins són els reptes en un futur proper en aquest sentit?

Alguns ja els he dit, com són la integració massiva de les renovables en sòl urbà i industrial o la comptabilització de la producció agrícola amb la generació. Altres reptes seran la incorporació progressiva del cotxe elèctric, amb l’adaptació de les infraestructures que es requereixen per fer-ho i la incorporació de bateries d’acumulació en les centrals de generació renovable, que en permetrà gestionar la producció elèctrica. Cal abaratir encara molt els costos, però estam en bon camí.