­Les juguetes són una manera de divertir-se i alhora són per als infants una gran eina per aprendre, que permet adquirir nous coneixements i reforçar tot allo après d’una forma amena i entretinguda. 

Miquel Rosselló s’ha especialitzat en jocs a través de la seva botiga, Juega y Educa de Palma, un espai on s’hi poden trobar tota casta de recursos que complementen la formació de les escoles i instituts, sigui quina sigui l’etapa educativa. 

Explica que d'ençà del confinament, amb el qual els infants varen perdre tres mesos de classe presencial, hi ha molts de pares i mares preocupats per millorar el rendiment escolar i acadèmic dels seus fills. "Són molts els que venen a Juega y Educa per cercar un assessorament expert que els ajudi a trobar els jocs i les juguetes que els motivin l'aprenentatge i reforcin els coneixements assolits pels seus fills, com també perquè n'adquireixin de nous". 

Adquirir coneixements lúdicament

Rosselló destaca que el joc és usat com a eina educativa i emocional per molts de mestres i altres professionals perquè els permet treballar coneixements d'una manera més lúdica, de manera que els infants aprenen sense gaire esforç. Hi ha jocs de tota casta, per exercitar habilitats de memòria, de capacitat de negociació, de lògica espacial, de capacitat mental, com també de matemàtiques, per millorar el llenguatge i l'agilitat mental d'una manera divertida, també per a infants que tenen dificultats. 

Juega y Educa

Carrer de Jesús, 13. Palma.

871 950 121 / Whatsapp: 648 439 976

www.juegayeduca.com