L’Escola Municipal de Música de Palma (EMMP) es plantejà el passat mes de març el tancament de les classes presencials com a una oportunitat d’aprenentatge i de canvi respecte del que havia fet fins aquell moment: i començaren les classes en línia. Enguany, gràcies a aquell treball l’escola ho viu amb la confiança que s’adaptaran a les circumstàncies. En paraules del seu director, Fèlix Aguiló. “No era qüestió de canviar per canviar, sinó d’aprofitar el que havíem observat i après, alumnat, professorat i famílies, durant el temps de les classes en línia. Entenem que hi ha un abans i un després del que hem viscut, i que viurem, que no podem obviar ja que sinó no haurem après res com a docents, com a famílies o com a societat.” 

L’EMMP té alumnes des dels 0 anys en endavant. Les classes seran presencials per als infants fins als 7 anys i semipresencials dels 8 anys en endavant. 

En qualsevol cas, independentment de l’escenari en que es donin, tenen molt clar que la tasca educativa passarà per donar més atenció emocional a l’infant per després poder adequar el procés d’ensenyament aprenentatge. “Aprofundirem en la vessant creativa de la música en qualsevol de les seves manifestacions: instrument, sensibilització, expressió musical, cor, orquestra, agrupacions instrumentals… per tal de fer que qualsevol d’aquestes interpretacions sigui un camí cap a les emocions de l’infant i no sols una finalitat en si mateixes.” A l’EMMP utilitzam, des dels 7 anys, el que s’anomena Pedagogia de Grup – tres alumnes- com a mètode d’ensenyament per tal d’establir i continuar relacions de complicitat i d’ajuda entre els infants alhora que augmenta la comunicació entre ells. El professorat en té la deguda formació i l’alumnat la capta amb la pràctica: aprendre del que fan els companys i alhora ensenyar-los: l’aula té així 4 persones que ensenyen i aprenen. Aquest curs han hagut de repensar els espais i la manera de fer les classes. Es faran el màxim de sessions fora de les aules, utilitzant els espais del centre i també la plaça annexa a l’edifici (Teatre Xesc Forteza). Durant aquestes primeres setmanes del curs, el professorat i personal no docent de l’EMMP s’està formant en Educació Emocional de la mà del professor Raül Genovés (UIB), i també en tecnologies d’edició d’àudio i vídeo i en recursos pedagògics per al professorat de música.