11 de julio de 2018
11.07.2018
Entrevista

"En les cooperatives, les persones estan per davant del capital"

Parlam amb Malena Riudavets, presidenta de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB)

11.07.2018 | 11:31
"En les cooperatives, les persones estan per davant del capital"

–Quines característiques tenen les cooperatives per davant altres models empresarials?
–En les cooperatives de treball associat, els treballadors són socis i empleats, tot alhora. La diferència amb una societat laboral és que la cooperativa mai compta amb socis capitalistes que no siguin obligatòriament treballadors.

En les cooperatives, les persones estan per davant del capital. És el model del futur.

Els models mercantils estan esgotats. La gent vol un canvi, i el model cooperatiu permet dur a terme un negoci o projecte amb viabilitat i complir al mateix temps amb uns valors solidaris i cooperatius.

Les cooperatives augmenten la riquesa i la redistribueixen, reciclen els seus treballadors i generen una cultura de participació, corresponsabilitat, i risc compartit.

–Com és l´ocupació a les cooperatives de treball?
L'estabilitat dels llocs de treball en aquest model empresarial és superior a la mitjana de la resta de fórmules, fins a solament comptar amb un 13% de treballadors eventuals enfront del 32% que registren un altre tipus de societats, segons dades del Ministeri de Treball.

El 81,9% dels cooperativistes de treball associat tenen jornades a temps complet, mentre que la majoria dels llocs creats durant la crisi són a temps parcial, la qual cosa situa a Espanya com el quart país de la UE amb més ocupació d'aquest tipus.

També es caracteritzen per estar molt millor posicionades en igualtat de gènere. El 49% dels socis són dones i més del 30% ocupen llocs de responsabilitat, una xifra molt major que en les empreses de capital.

Aquesta diversitat també abasta l'edat. En les cooperatives, l'ocupació està molt repartit entre joves i no tan joves. El 37,1% de les persones que les integra té entre 25 i 39 anys. I el 43,5% té entre 40 i 54 anys.

–Raons per apostar per una cooperativa?
–Per a les persones que pensat posar en marxa un negoci, però no disposen de massa recursos i necessiten compartir els riscos, les cooperatives de treball són un model segur pel qual es pot apostar.

1. Cada soci serà el seu propi cap. Els treballadors són a la vegada propietaris i gestors de la seva prpia empresa i per tant tenen el control i la gestió d´ella.

2. Un dels grans atractius de la cooperativa de treball associat és que tenen certs beneficis fiscals. Per exemple, l'excempció o bonificació d´alguns impostos com els relacionats amb el IRPF o els impostos de societat.

3. La cooperativa de treball associat té la possibilitat d´elegir de manera col·lectiva, el règim que millor s´ajusti a les seves necessitats (especial de treballadors autònoms o règim general).

4. Remuneració equitativa. Els socis treballadors reben un salari proporcional a la seva activitat a l´empresa, no segons la seva aportació al capital social.

5. Com a empresa d´economia social poden accedir als ajuts públics per creació o incorporació de socis del Govern Balear.

–En què consisteixen aquests ajuts públics?
–Les línies d'ajuts actuals són les següents:

Programa I: incorporació de nous socis.
Les quanties per:
homes: 4.000 €
homes menors de 30 anys: 5.000 €
dones: 6.000 €
homes de 45 anys o més. 6.000 €

Programa II: subvenció de les quotes de seguretat social de les persones perceptores de la prestació per desocupació.

Programa III: inversió en noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

El Govern Balear aprova cada any una convocatòria d´ajuts amb l´objecte de donar suport a les empreses d´economia social encaminats al foment de l´ocupació i la millora de la competitivitat en cooperatives i societats laborals.

Enguany el Termini presentació de sol·licituds acaba el 5 d'octubre del 2018 per actuacions realitzades entre l'1 d'octubre de 2017 al 30 de setembre de 2018.

–La UCTAIB té un servei d'orientació i de creació de cooperatives, quines funcions té?
–El servei d'orientació està dirigit a les cooperatives associades pel que fa a la tramitació dels ajuts, a la informació actualitzada pel que fa a normativa laboral, fiscal i comptable i a la formació dels socis mitjançant la programació de cursos, jornades, conferències...

També es dirigeix a les persones que estan interessades a crear una cooperativa. En aquest cas s'organitza una reunió on se'ls informa del que és una cooperativa, els principis cooperatius, els avantatges fiscals del model cooperatiu i les passes a seguir per crear l'empresa.

El servei de creació de cooperatives es dirigeix als grups de persones que volen crear una cooperativa, se'ls orienta en la gestió dels documents necessaris i se'ls acompanya en tot el procés de constitució.

–Quines oportunitats i reptes podem destacar en matèria de cooperativisme actualment a Balears?
–A més de la convocatòria d'ajuts que ja hem explicat, cal destacar la nova Llei de Contractació pública que es va aprovar el passat 9 de març i la imminent aprovació de la Llei de Microcooperatives de les Illes Balears.

La Llei de Contractació Pública és un nou repte i un desafiament per a les empreses cooperatives perquè la seva aplicació els permetrà accedir a nous mercats i àmbits de negoci, pràcticament restringit, fins ara, a les grans empreses, que podien abaratir costos i presentar ofertes econòmicament més avantatjoses. L'existència de nous criteris de qualitat per valorar les ofertes pot suposar la diferència que s'esperava.

La Llei de Microcooperatives suposa una millora quant a la creació de cooperatives, permetrà constituir una microcooperativa en un termini màxim de quinze dies i amb un mínim de dues persones sòcies i un màxim de deu. Aquesta llei donarà sortida a aquells emprenedors que només són dos, però que veuen en la cooperativa la fórmula idònia per crear una empresa socialment responsable, democràtica i solidària.

Reforçar l'economia social i el cooperativisme com a element essencial de la mateixa és el repte que ens proposam amb el desenvolupament del Pla Director d´Economia Social del Govern Balear 2018-2022.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!