11 de mayo de 2018
11.05.2018
Business DMallorca
Opinión

Com a humans

11.05.2018 | 02:45

Dins l´imaginari popular hi ha un espai força arrelat sobre els robots i el món que els envolta. El cinema és probablement el principal generador d´imatges relacionades amb ells. Quan s´observa la seva evolució al llarg del temps es troben personatges singulars que ens han meravellat amb les seves històries. Qui no ha mostrat un somriure quan el C-3PO i el seu acompanyant R2-D2 mostren les seves habilitats per ajudar a que la democràcia imperi en el vast univers de les galàxies, o no s´ha sentit un blade runner amb la identificació i persecució dels perillosos replicants Nexus-6, o no s´ha aterrit amb els terrorífics Transformers? Sigui mitjançant el cinema, la literatura o els còmics, tots ens hem creat una idea de robot que té a veure amb una màquina capaç de realitzar de forma automàtica una sèrie de moviments o tasques que normalment fan les persones.

Avui la ciència de la robòtica s´està desenvolupant a una velocitat vertiginosa. A les nostres llars i als diversos sectors de l´activitat econòmica hi trobem aparells o artefactes que ens ajuden a millorar la nostra qualitat de vida i a produir de manera més eficient i eficaç productes i serveis. La quarta revolució industrial multiplicarà de forma exponencial l´aparició de robots i l´aplicació de la intel·ligència artificial en tots els àmbits. Pel que fa al sector serveis i més concretament als diferents subsectors turístics, l´ús de robots serà impossible d´aturar. Tasques pròpies de recepcions d´hotel, bars, menjadors, cuines, habitacions i altres departaments fins ara realitzades per persones seran fetes per màquines robotitzades. Tot i això, cal tenir en compte l´informe The Future of Jobs and Skills presentat pel World Economic Forum l´any 2016, on a un dels seus apartats es comenta que l´aparició dels robots i l´aplicació de l´aprenentatge automàtic, més que substituir ocupacions i les seves categories, el que propiciaran serà la robotització i mecanització de certes tasques pròpies d´aquestes ocupacions deixant més temps als treballadors per explorar àrees noves d´aprenentatge i millora de les seves habilitats.

Però... quina serà la valoració i acceptació d´aquestes criatures per part del consumidor? Segons un estudi presentat per l´empresa Travelzoo a la ITB de Berlin ara fa dos anys, d´un total de 6.211 enquestes telefòniques fetes a persones residents a l´Àsia, Europa, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, un 80% respongué que els robots jugarien una part important a les seves vides al voltant del 2020, tres quartes parts pensaven que els robots els ajudarien a tenir una millor qualitat de vida i quasi dues terceres parts opinaven sentir-se còmodes amb l´ús de robots a la industria turística. Els xinesos i els brasilers foren els que mostraren una millor predisposició mentre que els alemanys i francesos varen ser els més reticents. La major part dels enquestats suggeria que una combinació de persones i robots podria ser la solució més adequada per donar un servei satisfactori.

Sigui como sigui, els robots amb les seves variants ja son aquí. Les grans corporacions estan apostant per ells com a oportunitat de negoci i per tant cada vegada més formaran part de la nostra quotidianitat. Al cap i a la fi, als éssers humans sempre ens ha perseguit la curolla de voler crear éssers artificials que resultin més "humans" que els propis humans.

* Asesor de empresas y actividades turísticas

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook