La vicepresidenta executiva de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca - FEHM, María José Aguiló, el Responsable d'Atenció al Client d'Endesa Energia, Rafael Nicolau i el Responsable d'empreses d'Endesa Energia, Juan Luis Montaña, han signat un conveni de col·laboració a través del qual Endesa Energia oferirà als associats de la FEHM el desenvolupament de Projectes d'Inversió i Instal·lacions i solucions a mida que fomentin l'estalvi i l'Eficiència Energètica, l´autoconsum, la mobilitat elèctrica, entre d´altres. Depenent del projecte, Endesa ofereix diferents fórmules de finançament, des del pagament ajornat, arrendament de la nova instal·lació, o fins i tot la gestió energètica integral de la instal·lació.

Així mateix, es desenvoluparan jornades informatives, amb l'objectiu d'oferir assessorament sobre temes energètics als associats de la FEHM.

L'objectiu del conveni és optimitzar a nivell comercial tots els aspectes relacionats amb solucions i projectes energètics i aprofundir en la millora de la informació i coordinació entre ambdues entitats, així com establir vies de canalització de les incidències que puguin ocasionar-se en la prestació d'aquest servei, que redundin en el benefici dels associats de la FEHM.

Dels projectes d'inversió que Endesa ofereix als associats de la FEHM a través d'aquest conveni, es poden destacar els següents:

· Instal·lacions de canvi de tensió: Instal·lacions elèctriques que requereixin, normalment davant la necessitat d'un augment de potència, l'accés a la xarxa elèctrica en mitjana tensió.

· Instal·lacions de gas:

Instal·lacions de generació de calor per a calefacció, procés o ACS que utilitzin gas natural com a combustible.

· Instal·lacions de climatització: Instal·lacions destinades a crear unes condicions de temperatura, humitat i neteja de l'aire adequades per a la comoditat dins dels espais habitats.

· Instal·lacions d´autoconsum: Instal·lacions fotovoltaiques muntades sobre les cobertes dels edificis o seus dels associats de la FEHM i destinades a subministrar energia elèctrica o aigua calenta sanitària als edificis en els quals se situen aquestes plantes generadores.

· Mobilitat elèctrica: Solucions de mobilitat elèctrica destinades a limitar la dependència dels combustibles fòssils i les emissions en les solucions de mobilitat relatives al sector hoteler a les illes.

· Diagnòstics energètics: proporcionar un pla estructurat d'estalvi energètic, identificant els punts de millora per a una major eficiència energètica i estalvis econòmics.

· Il·luminació eficient: propostes de renovació de les instal·lacions d'il·luminació i el seu control proporcionant una reducció de consum i disminució dels costos de manteniment.

· Sistemes de gestió energètica: Solucions basades en tecnologies de la informació que proporcionen la informació necessària per a la presa de decisions energètiques.

· Altres solucions energètiques a mida.