Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

PROJECTES, EXPERIÈNCIES, ACTIVITATS

Lectura i l'escriptura per kinestemes

Una de les activitats: introducció a la grafia de la lletra V. CEIP Jaume III (Llucmajor)

"Al col·legi públic Rei Jaume III de Llucmajor aprenem a llegir i a escriure amb els kinestemes" afirmen a l'hora de presentar aquest projecte innovador d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura mitjançant una metodologia multisensorial (LEK) i d'una manera significativa i motivadora. Està plantejat perquè es dugui a terme durant tota l'etapa d'educació infantil, de manera seqüenciada a tres, quatre i cinc anys.

L'apliquen les tutores d'educació infantil i l'equip de suport del centre (PT, AL i mestres de suport adscrites a aquest cicle) durant tot el curs escolar.

El mètode LEK utilitza la descodificació per múltiples canals sensorials: visual, auditiu, hàptic i kinestèsic, fet que facilita l'entrada d'informació per diferents vies. Cada fonema està representat per un kinestema, aspecte que permet al lector manipular els diferents fonemes de lectura. A l'etapa d'educació infantil facilita l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura mitjançant el joc i activitats engrescadores sense que els nins siguin conscients que és un aprenentatge significatiu per a ells. A més, treballa tots els prerequisits bàsics per assolir aquest procés i, d'aquesta manera, es realitza una tasca de prevenció de possibles dificultats als cursos posteriors.

Procediments

L'aplicació d'aquesta metodologia implica el treball de la lectura i l'escriptura mitjançant una sèrie de procediments:

-Mecanisme apuntador. Els alumnes aprenen a llegir d'esquerra a dreta.

-Categorització visual. És l'aprenentatge de les lletres.

-Consciència lèxica. Reconeixement auditiu de la paraula.

-Categorització auditiva. Reconeixement auditiu dels diferents fonemes.

-Recodificació fonètica. El fet d'ajuntar els fonemes, la coarticulació.

-Relació grafia-fonema. Correspondència entre la grafia i el fonema.

En aquestes sessions es treballa a partir del moviment del cos. Els objectius principals són adquirir les habilitats necessàries per facilitar l'aprenentatge del llenguatge escrit i potenciar el desenvolupament psicomotriu. Els alumnes aprenen quina és la lletra o grafia que correspon al kinestema treballat; tot això es fa mitjançant l'ús del connector a l'aula de kines i possibilita que els nins siguin capaços d'identificar i relacionar el so amb la seva grafia corresponent.

Coordinació

Equip de suport: PT (Margalida Carrió) i AL (Amelia Ferreira) i tutora de 4 anys d'educació infantil (Cati Figuerola).

Per a més informació

Equip de suport - CEIP Rei Jaume III - ceipjaumeiii@educaib.eu - Marín, Andrés M., (2016). Metodologia multisensorial de lectura: Lectura por Kinestemas. LK España.

Compartir el artículo

stats