Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

PROJECTES, EXPERIÈNCIES, ACTIVITATS

Imaginant i renovant l´aprenentatge

Espais multifuncionals a l´aula.Es du a terme una nova organització a les aules.

Espais multifuncionals a l´aula.Es du a terme una nova organització a les aules.

Fidels al que som, ens renovam mitjançant un model per a alumnes que aprendran a descobrir... Preparats per un món on viure".

El col·legi Monti-sion de Palma presenta MIRA Monti-sion imaginant, renovant l´aprenentatge, un nou estil d'aprenentatge dirigit "cap a un nou model pedagògic".

Innovació

"Per innovar és imprescindible efectuar canvis en l'organització que garanteixen el lideratge pedagògic, la creació d'equips d'alt rendiment, la formació del professorat, la gradual transformació dels espais, el control dels temps per adaptar-los a les activitats dissenyades, la priorització de continguts i, finalment, el canvi metodològic", argumenta el professorat.

Afirmen que moltes de les innovacions que han anat introduint durant les últimes dècades no han calat suficientment a les nostres escoles i han acabat abandonades.

Al col·legi dels jesuïtes apunten cap a la innovació "que significa una nova manera de fer les coses més productiva i profitosa per als alumnes. Per l'experiència dels darrers anys, a Monti-sion hem après que innovar en educació ha de significar renovar; això és, substituir les antigues pràctiques per noves maneres de procedir".

Per aconseguir-ho, han implantat el nou model MIRA, centrat en les quatre dimensions que tot seguit expliquen.

Temps

La majoria de centres funcionen en l'actualitat amb unes distribucions d'horaris rígides i pràcticament inamovibles. Això obliga a adaptar les activitats d'aprenentatge a l'horari preestablert. En realitat hauria de ser al contrari, que l'horari s'adapti per fer possibles les activitats dissenyades. Per aquest motiu plantegen un nou model que ha de suposar un canvi sistèmic i disruptiu, i ha de permetre la flexibilitat horària, amb treball simultani de diversos docents a l´aula i la modificació de l´actual distribució de matèries.

Espais

"L'arquitectura del nostre centre era similar, per no dir idèntica, a la de fa més de cinquanta anys. Aquesta arquitectura permet garantir que els professors ensenyin, però no és la més adequada perquè els alumnes aprenguin i siguin els protagonistes del seu aprenentatge", assenyalen.

Consideren molt important disposar d'espais amplis i polivalents, ben il·luminats, on el soroll es minimitzi i que permetin un tipus d'activitats on el protagonisme passa del professor a l'alumne.

Una manera de potenciar la introducció de certes innovacions és canviar l'arquitectura de les aules de manera que permetin i facilitin les agrupacions flexibles de l´alumnat, cercant elements ergonòmics que fugin del treball individual i tradicional.

Nou estil d'ensenyament-aprenentatge

Aquest nou estil d'ensenyament-aprenentatge es fonamenta, conseqüentment en un nou de rol del professor.

"Si la nostra pretensió és l'educació integral dels nostres alumnes -apunten- el professorat no pot limitar-se únicament a l'exposició oral, l'explicació i la correcció d'exàmens. Tot el contrari, ha d'afavorir actituds de recerca, de descobriment guiat, d'aprenentatge autònom en definitiva.

Els nostres alumnes han de poder accedir a una educació molt més personalitzada i amb un major acompanyament que els permeti descobrir la seva veritable vocació en aquesta societat i, també, créixer en la seva interioritat.

Amb MIRA passam de ser un centre d'ensenyament a un centre d'aprenentatge, on l'alumne ha de ser el protagonista d'aquest aprenentatge. Cercam alumnes amb competències per a aquest segle XXI".

Noves metodologies d´aprenentatge

Les línies pedagògiques de MIRA es decanten per, també, una nova metodologia que cedeixi el protagonisme a l'alumne, "sens dubte, la millor manera de motivar-lo".

Els aprenentatges han de ser el més significatius possible: "Això ens fa augmentar la dosi d'aprenentatge per descobriment".

Alguns aprenentatges requereixen una memorització dels continguts: "L'important és decidir i prioritzar què s'ha de memoritzar.

"És important que les metodologies que utilitzam ens ajudin a atendre millor la diversitat, que ens permetin treballar millor les expressions oral i escrita en totes les llengües, que ens facilitin el treball i l´avaluació de les competències clau, que tenguin en compte les intel·ligències múltiples i les destreses d´aprenentatge".

MIRA exigeix la utilització de les TIC com a eina d´aprenentatge per obtenir informació, per transformar-la en coneixement, per elaborar-lo, utilitzar-lo i expressar-lo adequadament.

Els docents no dubten en prioritzar aquelles metodologies que comuniquen i permeten treballar determinats hàbits, actituds i valors: "Per això ens centram en l´ABP (aprenentatge basat en projectes) i el treball cooperatiu".

Al col·legi Monti-sion se senten satisfets amb la implantació -aquest curs 2017/18- del nou model MIRA a 1r, 2n i 3r d'educació primària, a 1r d´ESO i a tots els cicles formatius i tenen la intenció de completar tots els cursos en els propers quatre anys.

"Els primers resultats són força positius i ens animen a continuar en aquesta nova aventura", conclouen.

Compartir el artículo

stats