Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

GERMANDAT DE MESTRES JUBILATS DE LES ILLES BALEARS

El goig de viure una jubilació activa

L'any 1987, ara fa trenta anys, un grup d'onze mestres fundaren l'associació Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balears, que actualment té més de 780 socis històrics i prop de 500 d'actius

La Germandat organitza nombroses activitats i festes per als seus centenars de socis durant tot el curs. GERMANDAT

Han dedicat tota la seva vida a la formació dels nins, nines i joves. Els han fet créixer, dia rere dia, amb paciència, pedagogia i il·lusió renovada en cada moment. A més dels coneixements, els han inculcat valors, actituds i les ganes d'aprendre i els camins d'aprendre a aprendre. Ara gaudeixen d'una jubilació merescuda i ben activa amb la satisfacció de la tasca ben feta.

La Germandat de Mestres jubilats i Mestres jubilades de les Illes Balears són protagonistes en aquest número de Diari de l'Escola que obri el curs 2017-18.

"Amb la jubilació no s'acaba la vida, més al contrari, s'obri la porta d'una nova etapa rica en possibilitats de realització personal i d'oportunitats de convivència i de socialització. Cal, només, saber elegir la millor opció per omplir, lúdicament, les hores de cada dia i fugir, si fos el cas, de la melancolia i la soledat. Sentir-se, amb una paraula, una persona realitzada i útil", apunta el seu president Joan Martorell.

Aquesta idea plena de vitalisme, fou entesa l'any 1987, ara fa trenta anys, per un grup d'onze mestres que fundaren l'associació "Hermandad de Maestros Jubilados". Tot i que els principis i les motivacions primeres han evolucionat i s'han actualitzat i modernitzat, s'ha volgut per fidelitat als orígens, conservar part del nom primitiu. Així, l'associació es diu, el dia d'avui, "Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les illes Balears".

Qui va ser mestre i inspector d'educació afirma que "es tracta d'una entitat sense ànim de lucre, plural, independent i sense cap identificació política ni confessional. Té una finalitat cultural, recreativa i social i en poden ser sòcies aquelles persones jubilades o prejubilades que, amb el títol de mestre, diplomat universitari, llicenciat o doctor, hagin exercit la docència a centres públics o privats de qualsevol nivell o modalitat educativa".

Gràcies a l'entusiasme i a la fe dels seus fundadors i de les persones que des d'aleshores han dirigit i format part de l'associació, aquesta ha crescut, s'ha consolidat i s'ha guanyat un reconegut prestigi.

La junta directiva

La Germandat es regeix pels seus estatuts. Els òrgans directius són l'Assemblea General, òrgan de màxima representació i decisió, i la Junta Directiva formada pel president i onze membres, elegits per votació de l'Assemblea General. Actualment, el president és Joan Martorell Trobat i formen la junta directiva Jaume Gual i Mora, Mª Àngela Deyá Serra, Mª Pilar Otero Barahona, Bartomeu Ginard Barceló, Bartomeu Bibiloni Fuster, Catalina Amorós Martí, Isabel Balle Mas, Joan Mora Oliver, Catalina Tomàs Barceló, Ramona Pastor Guillén, i Pepa Puig Riera de Conies.

Activitats

L'associació té personalitat jurídica pròpia i és capacitada per promoure i realitzar actes i convenis relacionats amb els seus objectius, entre els quals cal destacar: promoure activitats culturals, recreatives, de cooperació i de formació permanent; estimular vincles d'unió i de comunicació entre els socis; oferir suport i acompanyament als socis que ho necessitin i cooperar amb les iniciatives d'altres entitats que tenguin per finalitat prestar serveis socials, especialment els relacionats amb els món de l'educació.

De setembre a juny, de dilluns a divendres, dematí i horabaixa, ofereix als socis un bon ventall d'activitats que es fan a la seu de l'associació o a altres indrets. Aquestes activitats, molt variades, inclouen tallers de caire cultural, físic, intel·lectual, cognitiu, psíquic i solidari.

Com a mostra es poden esmentar: cultura popular, club de lectura, cine fòrum, passejades culturals, descobrir la música clàssica, biblioteca, gimnàstica, senderisme, excursions, danses del món, ball de bot, llengua i cultura anglesa, pràctiques de francès, taller de memòria, tripijocs, bridge, taller de pintura i dibuix, grup de teatre, coral, reiki, ioga, sofrologia, reflexologia, voluntariat?

Al llarg de l'any s'organitzen, també, conferències, concerts, certàmens, trobades a hotels i viatges a la península i a l'estranger.

El curs passat

Quant a les activitats fetes el curs passat són motiu d'especial satisfacció, per la seva ressonància exterior, les actuacions del grup de teatre a locals de Palma i pobles, la participació a exposicions de pintura i la convocatòria del "I Certamen Literari Germanor de poesia, narrativa curta i poesia popular".

Al certamen hi participaren escriptors i poetes de reconegut prestigi i s'ha publicat la "Plagueta literària núm. 1", un llibre que recull la totalitat dels treballs presentats.

Curs 2017-18

Per aquest curs que acabam d'encetar, es vol mantenir l'oferta d'activitats existents, incorporar les suggerides pels socis, i potenciar de manera especial la coral, el II Certamen Literari ja convocat, el voluntariat i l'oferta d'acompanyament als socis necessitats.

Hi ha la quimera d´intentar crear una petita orquestra de cambra. La participació a la coral, al certamen literari i a l´ orquestra és oberta a tots els docents jubilats, siguin o no membres de la Germandat. Se seguirà editant, també, la revista "Germanor", una publicació de contingut i presentació excel·lents.

Treball voluntari

Al llarg de la seva història, diferents organismes i entitats han reconegut i apreciat públicament la feina feta per la Germandat. Es valoren l´oferta d´activitats, el treball del seu voluntariat i la col·laboració amb organitzacions per a l´atenció i la inserció social, siguin públiques o privades. També la participació en projectes d´alfabetització i d´integració per a persones immigrants i marginades.

Per tot això, s´ha qualificat a la Germandat com a bé d´interès públic, cultural, social i solidari i ha estat distingida amb nombrosos premis i diplomes, com és ara: el Diploma d´Honor del Ministeri d´Educació, placa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Premi Europeu a la Gent Gran i Premi Ramon Llull, justificat "en reconeixement de l´actitud enèrgica i creativa dels seus membres, tots ells amb una llarga trajectòria en el camp de la docència, per les possibilitats d´ordre cívic que ha fomentat, el qual ha permès una comunicació permanent i fluïda entre els integrants del col·lectiu i el conjunt de la nostra societat i per reivindicar amb encert el mestratge dels més veterans".

Invitació

La seu de l´associació Germandat de Mestre Jubilats es troba al carrer Costa de la Pols, 6-4t. D (07002) Palma. Horari d´oficina: dilluns, dimarts i dijous, de 10 a 12 hores. Telèfon: 971 716 170, correu electrònic: germandatdemestresjubilats@gmail.com.

El seu president, Joan Martorell, fa una crida als altres docents de les Illes Balears amb aquesta invitació: "Estarem molt contents de conèixer-vos i que entreu a formar part de la família de la Germandat".

Compartir el artículo

stats