Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Les nostres escoletes: Municipal Son Boga (Manacor)

"Compartim el mateix projecte educatiu amb l'altra escoleta municipal, Nins i Nines"

Alumnes del grup d´1-2 anys amb la seva educadora.

Alumnes del grup d´1-2 anys amb la seva educadora. EI SON BOGA

Parlam amb F. Tomàs Bauzà i J. Rayó Amengual

"Volem que l´infant aprengui a ser autònom, a sentir-se segur, a relacionar-se amb els altres, a superar petites dificultats, a expressar els seus sentiments, a descobrir el seu propi cos i a desenvolupar-se en el seu entorn". Aquestes són algunes de les línies d'aprenentatge de la jove escoleta Son Boga de Manacor, segons Francisca Tomàs Bauzà i Jerònia Rayó Amengual, les integrants de l'equip directiu. Des que es va obrir el centre, ara fa quatre cursos, estan al front de la seva direcció.

On es troben les seves arrels?

L´escoleta de Son Boga va sorgir de la necessitat d´ampliar l´oferta educativa 0-3 anys al municipi de Manacor. Va estrenar les seves instal·lacions el curs 2011-12.

En quina zona de la ciutat de Manacor està ubicada?

Comparteix espai amb el centre d´educació infantil i primària Molí d´en Xema. Està a una zona propera a la natura, al parc municipal i a l'auditori. Es troba al carrer Son Boga, d'on ve el seu nom.

Sou una escoleta municipal, podríeu explicar, com us gestionau?

L´escoleta de Son Boga, conjuntament amb la de Nins i Nines -ambdues de titularitat pública- forma part de la UTE Escoletes Manacor, gestionada per Lireba amb concurs públic del 2011.

Qui gestiona la part pedagògica?

El personal docent que forma part de les dues escoletes municipals de Son Boga i Nins i Nines. Comparteixen el mateix projecte educatiu a l´UTE Escoletes Manacor.

Com és l'horari d'un dia lectiu?

Acollida (7:30-8:45h), escolarització (8:45-13:00h), menjador i descans (13:00-15:30h) i recollida (15:30-16:30h).

Com definiríeu a grans trets el vostre model pedagògic?

Els objectius es treballen en funció de l´edat, tenint en compte que cada infant té el seu propi ritme evolutiu i que s´ha de respectar en tot moment el seu creixement i el seu estat afectiu individual, entenent que el desenvolupament de l´infant es un procés global que té lloc dins un grup on es realitza la seva socialització.

Com serien, doncs, les activitats del dia a dia?

A la tasca diària es treballa a través del joc, les rutines i la pròpia experimentació. En totes aquestes activitats volem que l´ infant aprengui a ser autònom, a sentir-se segur, a relacionar-se amb els altres, a superar petites dificultats, a expressar els seus sentiments, a descobrir el seu propi cos i a desenvolupar-se en el seu entorn. Tot això envoltat d´un ambient respectuós, càlid i tranquil.

Participau en algun projecte o duis a terme alguna experiència educativa?

La biblioteca viatgera, les festes conjuntes amb les famílies (festa dels padrins amb els bunyols, taller de disfresses amb els pares...).

Teniu programades sortides per Manacor?

Conjuntament amb les famílies feim dues sortides anuals per treballar les relacions família-escola. Els més grans aprofiten per fer sortides pels voltants de l´escola i conèixer el seu entorn i els seus costums. També realitzen una excursió amb autocar i una acampada amb els pares a final de curs.

Existeix algun seminari, reunions periòdiques, agrupació entre les escoles d´educació infantil de 0-3 anys de Manacor?

Les dues escoletes municipals comparteixen periòdicament (normalment cada mes) reunions, seminaris, cursets... per poder millorar la nostra tasca educativa.

El desenvolupament afectiu és bàsic en qualsevol persona i més a les primeres edats. Quines pautes teniu en compte?

Primer s´intenta un procés d´adaptació adequat a les necessitats de cada infant. Una vegada haver aconseguit establir nous lligams afectius amb la seva pròpia educadora, companys i entorn, l'infant està preparat per descobrir i desenvolupar-se amb totes les seves capacitats.

Què s'entén per aprendre a resoldre?

Ser capaços de viure el moment sense por, ni traves a l'àmbit persona. Amb ganes de créixer, de conèixer, de superar limitacions, tot i que costi (caure, equivocar-se, cansar-se...). És a dir, "ser" (aprendre a ser autònoms i independents) i saber "estar" (aprendre a conèixer els seus sentiments, que els entengui, els accepti i els manifesti).

Creis que la llengua de comunicació a educació infantil ha de ser el català?

Sí que és necessari. Hem de cercar tots els recursos necessaris per poder potenciar una relació afectiva i de seguretat amb l´infant que comença. L´educació Infantil de primer cicle sol ser la primera experiència de separació de la família.

La fitxa del centre:

Nivells d´ensenyament: 1r cicle d´educació infantil (0-3 anys) Adreça: Carrer de Son Boga, 4 (07500 Manacor)

Telèfon: 971 843 691 Fax: 971 843 691

C/e: sonboga@lirebaescoletes.com

Alumnes: 60 Grups: 5 Horari: 7:30 a 16:30h Personal docent: 8 (2 mestres tutores d´aula, 3 tècnics d´EI tutors d´aula, 3 tècnics EI suports d´aula) Serveis: Acollida, menjador.

Compartir el artículo

stats