Dues sensibilitats paral·leles en gèneres poètics diferents

Maria A. Salvà i Guillem Colom, dues veus cabdals de l’Escola Mallorquina

Pere Rosselló Bover

L’editorial El Tall ha publicat l’assaig Del lirisme de Maria Antònia Salvà a l’epopeia de Guillem Colom, de Maria Antònia Perelló Femenia. L’autora, que també és novel·lista, ha publicat nombrosos treballs sobre Joan Alcover, a qui dedicà la tesi doctoral, Miquel Costa i Llobera, Guillem Colom i, entre d’altres, Josep M. Llompart.

Del lirisme de Maria Antònia Salvà a l’epopeia de Guillem Colom se centra en aquestes dues veus cabdals de l’Escola Mallorquina, que empraren dos registres diferents: el líric i l’èpic. Tot i tractar-se de dos assaigs diferents, en unir-se en el llibre, palesen la profunda unitat del volum, sobretot perquè Salvà i Colom begueren d’uns mateixos models, entre els quals destaca Frederic Mistral, que ambdós traduïren.

Perelló analitza el tema del paradís recobrat de la infantesa en la poesia de l’escriptora de Llucmajor. A partir de la veu lírica de Salvà, rescata els moments més corprenedors de la infantesa de la poeta, que forjaren la seva personalitat i la conduïren fins a la literatura. El resultat és un magnífic retrat biogràfic que, amb una gran sensibilitat lírica, Maria A. Perelló sap extreure de la poesia de Salvà, feta de petites coses, d’aventures casolanes, de vivències humils...

La segona part del llibre està dedicada al poema èpic El Comte Mal, de Guillem Colom i Ferrà, escrit amb l’objectiu romàntic d’elaborar el «Poema de Mallorca». L’autora d’aquest assaig literari observa les relacions entre El Comte Mal i la tradició popular del Comte Arnau, analitza el poema cant per cant i, sobretot, n’estudia els lligams amb els altres mites (Faust, l’Etern Errant...) amb què té semblances o bé anota paral·lelismes amb els diferents comtes Arnau, que han sorgit des de la Renaixença fins ara en tots els gèneres. Aquí Maria Antònia Perelló combina la recerca amb la lectura emocionada del poema èpic de Colom. L’autora clou l’assaig sobre aquesta epopeia de Mallorca amb un retorn al punt de convergència de Colom amb Salvà quan observa els lligams entre El Comte Mal i Mireia, de Mistral, i ens descobreix com aquests dos llargs poemes tenen molt més en comú del que sembla a primera vista.

Perelló explica que «raons d’amistat literària, d’admiració mútua i d’afinitat poètica» uniren Salvà i Colom, la qual cosa justifica que vagin de la mà en aquest llibre. Una i altre no sols col·laboraren en l’edició de l’obra de Mistral en català, al qual admiraven, sinó que ambdós compartiren un amor per Mallorca, per la poesia i per la llengua catalana.

Del lirisme de Maria Antònia Salvà a l’epopeia de Guillem Colom és un assaig escrit amb un llenguatge elegant i alhora poètic, que, sense renunciar al rigor i a la profunditat dels estudis acadèmics, es llegeix amb la facilitat i el plaer dels textos creatius. Les múltiples informacions que trobam en aquest llibre de Maria Antònia Perelló posen en relleu el perfil humà de Salvà i de Colom, dos poetes que influïren en bona part de la poesia catalana posterior.

Suscríbete para seguir leyendo