Suscríbete Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Partituroteca i més

Aquest espai, segur que amb el temps, esdevindrà lloc de trobada d’arxivistes i recercadors

Partituroteca.

La Partituroteca i el Centre de Documentació Musical de la Universitat de les Illes Balears és un centre de consulta, recerca, informació, recepció i difusió de tot tipus de documentació musical, amb especial deferència a la producció i al patrimoni de les Illes Balears.

Fou fundada l’any 1996, per tal de crear un fons documental de la música de les Illes: biblioteca, partituroteca, hemeroteca, discoteca, material fonogràfic, audiovisual i fotogràfic però, sobretot, un centre receptor i difusor dels llegats dels compositors de les Balears.

Al llarg d’aquests anys, la Partituroteca s’ha anat consolidant i reforçant com un centre viu que pretén la recuperació i divulgació del nostre patrimoni: constituir un fons documental de la música de les Illes Balears, és a dir, crear i organitzar un arxiu musical relacionat amb tot el quefer artisticomusical de les nostres illes.

Està integrada en el Servei de Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, ubicada al tercer pis de l’edifici Sa Riera (carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma) i disposa d’espais destinats a sala de consulta, fonoteca i sala d’assaig, arxiu, magatzem i un despatx on es custodien els arxius històrics d’especial rellevància.

S’adreça i resta oberta a tots els interessats en la música i els músics de les nostres illes: professors i alumnes universitaris, alumnes dels conservatoris, professors de música de primària i de secundària, escoles de música, i a tots els professionals o afeccionats a la música en general.

Gràcies a les donacions fetes per familiars o pels compositors mateixos, podem disposar del major catàleg d’obres de compositors de les Illes Balears reunides en un sol espai i disponibles per a totes les persones interessades. Resta obert a la recepció de nous llegats i està en fase de catalogació dels existents.

1. Llegat Joan Maria Thomàs

2. Llegat d’Antoni Matheu

3. Llegat d’Antoni Torrandell (còpies)

4. Llegat de Bartomeu Oliver

5. Arxiu musical del Parlament de les Illes Balears (provinent de l’antiga Biblioteca del Círculo Mallorquín)

6. Llegat d’Antoni Martorell (còpies)

7. Arxiu sonor de Tomàs Seguí Payeras

8. Llegat d’Antoni Noguera

9. Llegat de Joan Moll

10. Llegat de la família Massot i Muntaner

11. Llegat de la família de Lluís Ballester

12. Llegat de Joan Company

13. Altres donacions (partitures, llibres, revistes, discografia, etc.) de: Agustí Aguiló, Anthony Bonner, Jaume Bover, Xavier Carbonell, A. Colomar, família Salleras-Martorell, A. Mir, Joan Parets, M. Rísquez, S. Romero, A. Sampietro, Anton M. Thomàs, Josep Ros i Sancho, Xavier Gelabert i Muntaner, M. F. Sureda Blanes, Famíllia Casasayas... Consell de Mallorca, Consell d’Eivissa, Blau, Ona-Digital, Fundació ACA.

14. Col·lecció La Nostra Música: Música Coral , Banda de Música i Repertori Infantil

Un agraïment especial a tots els que hi han col·laborat al llarg d’aquests anys: Lluïsa Rullan, Clara Rul·lan, com a bibliotecàries; i altres col·laboradors com Irina Capriles, X. Clar, Bàrbara Duràn, Jaume Falconer, R. M. Gámez, C. Morey, J. F. Salvà, Pere Siquier, Kathlin Szentirmai, R. Torres, A. Tudurí i F. Vaquer. També als alumnes-becaris: J. Alarcón, X. Font, M. A. Melis, R. Terrades...

Compartir el artículo

stats