Es tracta d´una ficció a traves de la qual un pare separat conta les peripècies amb el seu fill de dinou anys. L´obra segueix les anotacions d´una mena de diari on el progenitor dóna compte de tot allò del seu xic que l´exaspera: educació, hàbits d´higiene, desordre d´horaris, manca d´empatia... "Quan s´ha vist un món on els vells treballen i els joves dormen?" -es demana el narrador en un moment donat.

Al pare li molesta, també, que el fill no tinga cap disposició a fer activitats fisíques, i debades li proposa fer un circuit senderista: ell només vol estar al sofà (escarxofat) mirant la televisió, participant en xats, enviant uassaps... Un punt encara més dur per al protagonista es la indiferencia davant de la bellesa. Una estampa ho exemplifica: mentre travessen un espectacular paisatge d´avellaners i vinya a la Toscana, el jove, incapaç de contemplar el paisatge, te els ulls davant la pantalla del seu mòbil.

El fet cert es que als nostres dies allà on anem la gent parla amb el mòbil i hi escriu missatges: el món de les pantalles aclapara. És absorbent i ha donat pas a una nova forma de relacionar-se, d´informar-se. I de viure. A partir d´ací, la comunicació ha sofert canvis molt importants. I cal comptar el llenguatge simple i empobrit que hi circula.

Els escarxofats escenifica el conflicte generacional del qual tenim mostres ben quotidianes. El protagonista de la novel·la se situaria en allò que a l´Estat Espanyol s´anomena la generació "ni-ni", adolescents sense interès a estudiar ni cap disposició al treball. Ben mirat son fills d´una època que ha fet de l´ individualisme atroç i de la recerca permanent de plaer el seu únic credo. Es l´herència d´una societat que es mou mitjançant la promesa de benestar consumista i d´egoisme, en totes les seues dimensions. Si només el que hi ha es la recerca de plaer -de plaer ferotge- certa joventut es incapaç de fer altra cosa que exigir-lo ja. I amb això i enviant uassaps passa l´estona.

MICHELE SERRA

Els escarxofats

Traducció d´Anna Casassas

LA CAMPANA, 136 P., 15 €/E-B., 9,99 €

Los cansados

Traducció de Carlos Gumpert

ALFAGUARA, 152 P., 15 €/E-B., 7,99 €